Zápis ze schůze 2.2 2019

           Zápis ze schůze osadního výboru ze dne  2.2.2019

           Přítomni:Z.Krejčí,M.Bobková,J.Teichmannová,P.Prokš, I.Škrabal, R.Cakl, F.Tomek, J.Kočka,  J.Špát,

           J.Řezníček, L.Novák,J.Prokš

           Omluven: T.Marek, Vetchý,P.Chromý

           Průběh jednání:

  1. Je nutno požádat obec o schválení akcí, u kterých to vyžaduje zákon, tzn. budou se konat po 22. hodině.Termín-hned jakmile se schválí program akcí v roce 2019.
  2. Úprava cesty na české straně vyžaduje větší aktivitu ze strany osadníků. Problémem je také, že pozemek cesty nepatří jednomu majiteli.
  3. Letos proběhnou volby do osadního výboru os. Okrouhlík. Volit budou jen členové spolku.

          Proto vyzýváme i další chataře, aby se do spolku přihlásili a mohli tak sami včas navrhnout své zástupce a potom jim dát i                    svůj hlas. Předpokládáme, že volby proběhnou během veřejné schůze 14.7.2019.    

  1. Náročný program schůze oživil Franta Tomek, který všem popřál hodně zdraví a poručil všem sklenku lahodného moku.
  2. Protože se blíží pomalu jaro, připomnělo se, že je třeba opravit pumpu pod Marhanovou studánkou.
  3. Čistička je ve vzorném stavu. Poděkování proto patří L. Bobkovi. Členové výboru by se rádi seznámili i s hodnotami výsledků pravidelných rozborů.
  4. Poděkování patří i obci, která zajišťuje protahování a odklízení sněhu z cest.

          Děje se tak včas a kvalitně. Problémem je letos i led, který se na některých místech objevil.Tady už je ale na každém                   jakou má zimní výbavu. Posypový materiál je k dispozici na dvou kritických místech (kruháč a lom)

  1.  Návrh termínů akcí, který bude schválen později

           Okrouhlické jaro 1.6.2019

           Okrouhlické mokřady 18. nebo 19.5.2019

           Tenis bude teprve projednáno

            Kovový odpad 22.6.2019

            Objemný odpad viz rozpis obce

            Veřejná schůze a volby 14.7.2019

            Lampionový průvod zahájení léta 29.6.2019

            Osadní táborák 27.7.2019

            Volejbalový turnaj 3.8.2019

  •  
  •  

 

           Příští schůze 2.3.2019                                                                                                   zapsal:Luboš Novák