Zápis ze schůze „osadního výboru“  5.6.2021

Přítomni: J. Řezníček, J. Špát, Z.  Krejčí, J. Prokš,  P. Prokš,  J. Teichmannová, M. Bobková,

                   E. Humpolíčková,  M. Kratochvíl,  R. Cakl,  L. Novák

Omluveni: J. Kočka,  M. Vetchý,  Z. Kroupa

Program schůze:

  1. Seznam akcí překračujících 22 hod. pro rok 2021 na schválení obecním úřadem
  • 19.6.2021 – Tenisový turnaj veteráni
  • 31.7.2021 – Osadní táborák (náhr. termíny všechny soboty do konce prázdnin)
  • 29.8.2021 – Ukončení prázdnin – lampionový průvod
  • 21.8.2021 – Kotlíky – hudební doprovod
  • 5.12.2021 – sv. Mikuláš
  • 31.12.2021 – Silvestr

      2.   J. Špát projedná se starostou obce Čížov, jak a kdy budou opravena všechna poškození komunikace  vzniklá po svozu dřeva a výstavby vodojemu, včetně poškozeného odvodnění podél komunikace.

     3.   Pronájem rybníka zatím pozastaveno

     4.   Program akcí na léto 2021 předložil  Z.Krejčí. Návrh bude vyvěšen na osadní hlásnici  na internetu a facebooku. Pokud do 14.dní nebude zpochybněn, stává se platným.

     5.  Veřejná schůze bude 11.7.2021. Účast všech členů se předpokládá.

     6.   Kontejner pro kovový odpad bude přistaven dne 25.6.2021 na obvyklém místě před terasou hospody. Žádáme všechny řidiče,      aby v tomto termínu na tomto místě neparkovali. Odvoz bude v pondělí 28.6.2021 ráno.

     7.  Žádáme všechny členy spolku, aby uhradili členský poplatek 200 Kč na účet spolku nejlépe bankovním převodem.

    Účet:  250 088 4593 / 2010,   var. symbol : evidenční číslo chaty

     8.  Příští schůze  3.7. 2021

Okrouhlík  5.6.2021                                                                                     Zapsal:   Luboš Novák