Zápis ze schůze 6.5 2023

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  6.5.2023

Přítomni : pp. Josef Špát,  Martin Vetchý,  Jitka Teichmannová, Miloš Kratochvíl, Jiří Řezníček,  Rostislav Cakl,  Pavel Prokš,  Tomáš Marek, Luboš Novák, Milada Bobková, Iva Honsová, Max Zbořil, Zdeněk Kroupa

Hosté : pp. Marcela Pátková, Marie Zemanová,  Andrea Kratochvílová, Petr Hons, Jakub Škrdla

Omluveni : pp. Jan Prokš, Zdeněk Krejčí

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.  

2/ Byla podána informace, že schůzka ohledně  pronájmu rybníka se neuskutečnila.

3/ Ohledně zpevnění cesty k Marhanově studánce bude jednat Miloš Kratochvíl s Františkem Škrabalem.  

4/ Ohledně dokončení zvoničky bude předseda jednat s Alešem Průchou.

5/ Do konce května budou dostupným členům předány spolku obálky se seznamy členů a orazítkovanou obálku pro volby do výboru spolku (osadního výboru), komu nebudou předány osobně, těm budou rozeslány poštou.

6/ Iva Honsová seznámila podrobně členy výboru s návrhem na organizaci zahájení prázdnin s lampiónovým průvodem, vyvěšením vlajky a hudbou, obdobně s ukončením prázdnin a sejmutím vlajky, výbor s navrhovaným programem souhlasil.

7/ Vojta Škrdla nabídl osadě poskytnutí dřeva na táborák, s díky bylo přijato.

8/ Zdeněk Kroupa upozornil na nutnost dávat zápisy na web osady.

9/ Tomáš Marek podpořil návrhy Ivy a uvítal, že do akcí budou vtaženi i dospělí.

10/ Luboš Novák informoval, že oprava studánky s Milošem Kratochvílem je připravena, byly dohodnuty podrobnosti. Dále informoval o poškozeném WC, obec uhradí materiál.

11/ Rosťa Cakl informoval, že kvůli dešti nebyla brigáda, náhradní bude 13.5.

12/ Pavel Prokš pochválil a podpořil Ivu Honsovou.

13/ Miloš Kratochvíl poděkoval účastníkům brigád.

14/ Mája Zemanová požádala, aby o potřebách hudby na akcích byla včas informována, nabídla modernizaci webových stránek.

15/ Iva Honsová vyzvala majitele archívních fotek k jejich předání pro další využití.

16/ Vlaďka předala vyúčtování za kalendář.

17/ Luboš Novák upozornil na nutnost vyvěsit plán akcí na léto 2023.

18/ Příští schůze se uskuteční v sobotu 3.6.2023 v 10,00 hodin.

 

Zapsal : Martin Vetchý