zápis ze schůze 8.2 2020

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  8.2.2020

 

Přítomni : pp. Josef Špát,  Martin Vetchý,  Jiří Řezníček, Milada Bobková,   Rostislav Cakl, Zdeněk Krejčí, Jitka Teichmannová, Jan Prokš, Miloš Kratochvíl,  Pavel Prokš,  Tomáš Marek, Luboš Novák

Omluveni : pp.  Jindra Kočka, Eva Humpolíčková, Zdeněk Kroupa, Luboš Novák

Hosté : pp. Marcela Pátková, Jan Prokš ml.   

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.  

2/ Předseda výboru informoval o jednání se starostou, kterému poděkoval za opravu cesty za Caklovými, Vetchými, Peškovými a Sobotkovými a připomenul nutnost opravy zrcadla, starosta slíbil nápravu.  

3/ Zdeněk Kroupa předal předsedovi aktuální seznam vlastníků chat.

4/ Fotografie vydání pamětní brožury k výročí osady shromažďují Zdeněk Kroupa a Jirka Řezníček.

5/ Rosťovi Caklovi bylo připomenuto, aby si vyřídil vyúčtování ohňostroje.

6/ Rosťa Krutiš kontaktoval předsedu ohledně pamětních medailí pro bývalé členy výboru, medaile jsou hotové.

7/ Předseda požádal Zdeňka Krejčího, aby začal pracovat na přípravě plánu akcí na léto 2020. Zdeněk uvedl, že zatím němá všechny potřebné podklady.

8/ Předseda informoval, že studánka opět teče.

9/  Různé :

  • Jenina upozornil, že obec se musí postarat o opravu cest po těžbě dřeva
  • Martin Vetchý upozornil na možnost připojení chat na kanalizaci po těžbě stromů přes lesní pozemky, kde to dosud nebylo možné
  • Jirka Řezníček upozornil na nutnost přípravy pamětní knihy, nutné nalézt někoho, kdo dobře ovládá WORD, nutné vypracovat pracovní verzi, možnost např. se Zdeňkem Kroupou
  • Rosťa Cakl poděkoval autorům hudby k ohňostroji
  • Jan Prodkš ml. informoval o plánované přeložce I/38 – obchvatu Čížova, je nutné se angažovat, aby trasa příjezdu k osadě nad RD byla vedena mostem a nikoliv pod silnicí I/38, která bude v zářezu, výbor následně pověřil v této věci k jednání Tomáše Marka, Jana Prokše, Pepu Špáta, Martina Vatchého, Zdeňka Krejčího, Františka Škrabala. Je nutné aby cesta byla v zimě sjízdná.

 

10/  Příští schůze se koná v sobotu 7.3.2020 v 10,00 hodin.

 

 

Zapsal : Martin Vetchý