Zápis ze schůze 7.9. 2019

 

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík 
ze dne 7.9.2019  

 

Přítomni : pp. Josef Špát, Zdeněk Krejčí, Martin Vetchý, Jiří Řezníček, Milada Bobková, Luboš Novák, Pavel Chromý, Rostislav Cakl, Jindra Kočka, Tomáš Marek, Jan Prokš, Iva Honsová, Eva Humpolíčková, Miloš Kratochvíl, Rostislav Krutiš, Zdeněk Kroupa, Lenka Mikletičová, Jitka Teichmanová 

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.

 

2/ Předseda spolku Josef Špát informoval o nabídce Petra Lašky na vyhotovení kalendáře s dobovými fotografiemi k 75.výročí vzniku Osady Okrouhlík. K nabídce byl ze strany členů výboru vysloven předběžný souhlas s návrhem pozvat Petra Lašku na příští schůzi výboru k projednání bližších podrobností.

 

 3/ Předseda informoval o zatím neutěšeném stavu cesty za Caklovými, Vetchými, Peškovými a Sobotkovými, která vyžaduje opravu. Je nutné další jednání s obcí. Obdobná situace je u cesty za Bobkovými a spol., úpravy vyžaduje i plocha pod kontejnery. Obec Čížov zatím v těchto záležitostech nic nedělá.

 

4/ Jitka Teichmanová informovala o počtu členů spolku, kterých je 63, stav pokladny je 2.752,- Kč, na účtu je 93.0983,- Kč.

 

 5/ Předseda informoval, že se připravuje ke schválení plán akcí pro rok 2020, u kterých se předpokládá překročení času 22,00 hod. Akce musí být schváleny zastupitelstvem. 

 

6/ Předseda provedl vyhodnocení prázdnin, které byly úspěšné s vysokou účastí včetně sportovních akcí. 

 

7/ V návaznosti na veřejnou schůzi spolku, konanou dne 14.7.2019, jejíž součástí byly volby nového osadního výboru (výboru spolku), proběhlo vyhodnocení výsledků voleb s ustavením nového 15-členného výboru. Novými členy výboru podle pořadí jsou tedy : 

 • Tomáš Marek, 
 • Jitka Teichmanová, 
 • Martin Vetchý, 
 • Rostislav Cakl, 
 • Luboš Novák, 
 • Jindřich Kočka, 
 • Josef Špát, 
 • Milada Bobková, 
 • Zdeněk Kroupa, 
 • Jiří Řezníček, 
 • Jan Prokš, 
 • Eva Humpolíčková, 
 • Iva Honsová,
 •  Zdeněk Krejčí, 
 • Miloš Kratochvíl. 

 

Všichni vyslovili s prací ve výboru souhlas. Dále bylo dohodnuto, že náhradníci zvolení v dalším pořadí, tedy

 • Pavel Chromý, 
 • Pavel Prokš, 
 • František Škrabal, 
 • Lenka Mikletičová a 
 • Rostislav Krutiš, budou podle zájmu stálými hosty schůzí výboru a budou s výborem spolupracovat. 

 

8/ Předsedou výboru spolku byl opět zvolen Josef Špát. 

 

9/ Hospodářskou spolku byl zvolena Jitka Teichmanová, podepisovat finanční transakce bude předseda a hospodář, kteří budou výbor informovat o provedených transakcích.

 

10/ Zapisovatelem byl zvolen Martin Vetchý. 

 

11/ Lenka Mikletičová upozornila na špatnou informovanost o konání veřejné schůze, volbě členů osadního výboru a následné první schůzi výboru. V diskuzi byla podána informace, že na veřejné schůzi byly přečteny výsledky voleb a schváleny přítomnými členy spolku, informace o první schůzi byla na vyvěšeném zápisu z veřejné schůze na osadní hlásnici. Zároveň bylo konstatováno, že příští volby bude nutné lépe připravit, aby informace probíhaly přehledněji včetně elektronických médií. Zdeněk Kroupa k tomu dodal, že lepší informovanost by měla být u všech akcí pořádaných na Okrouhlíku včetně využívání facebooku. V této souvislosti bude vhodné posílat Zdeňkovi Kroupovi elektronicky plakáty k jednotlivým akcím mailem na adresu zkroupa@me.com. K zasílání plakátů se nabídl Jindra Kočka. 

 

12/ V diskusi vystoupili : 

 • Miloš Kratochvíl upozornil na špatný stav komunikace za jeho chatou a sousedními chatami 
 • Rosťa Krutiš vyjmenoval hlavní problémy — stav komunikací, kontejnery, otázku dětského hřiště, atd. s tím, že se k nim podrobně vrátí na příští schůzi  
 • JitkaTeichmanová informovala o úhradách členských příspěvků 
 • Iva Honsová má mnoho nápadů k činnosti, připraví je do písemné podoby 
 • Zdeněk Kroupa přivítal účast mladých na schůzi 
 • Jitka Teichmannová se vyslovila pro poděkování dosavadním členům výboru, kteří již nejsou členy nového výboru, předseda jim poděkoval na veřejné schůzi, informace byla. v zápisu, Rosťa Krutiš navrhl možnost vyhotovit kovové odznaky pro zasloužilé členy, je ochotný to zařídit 
 • Rosťa Cakl informoval o poděkování Mgr. Dvořáka. ze spolku „Mokřady" za peněžitý dar od osady.
 • Martin Vetchý se omluvil z příští schůze z rodinných důvodů, bylo dohodnuto. že zápis provede Tomáš Marek. 

 

13/ Příští schůze se koná 5.10.2019 v 10,00 hodin. 

 

Zapsal : Martin Vetchý