2.12 2017

 

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  2.12.2017

 

Přítomni : pp. Josef Špát,  Zdeněk Krejčí, Martin Vetchý,  Jiří Řezníček, Milada Bobková,  Luboš Novák,  Pavel Chromý, Rostislav Cakl, František Tomek, Jindra Kočka, Tomáš Marek, Pavel Prokš, Jan Prokš, Ivan Škrabal

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.  

2/ K Silvestru, oslavě Nového roku a případně dalším oslavám na osadě  bylo konstatováno,  že se na nás vztahuje novela zákona o použití pyrotechniky.

3/ Oprava studánky se přesouvá na jaro 2018.

4/ Posypový materiál na zimní sezónu je připraven.

5/ Nebyl splněn příslib starosty Čížova o opravách a údržbě příjezdových cest do osady, pan starosta se ani nezúčastnil veřejné schůze .

6/ Byla provedena kontrola úhrad členských poplatků spolku, Jitka Teichmannová předala zprávu o stavu financí.

7/ výbor odsouhlasil výdaje spolku spojené s přípravou petice a námitek a připomínek k návrhu územního plánu.

8/ Tomáš Marek informoval o podpisech na petici proti znění návrhu územního plánu a shrnul hlavní body závad návrhu územního plánu v části týkající se Okrouhlíku. Vyzval chataře k podání jednotlivých připomínek a námitek, týkajících se jejich chat.

9/ Jenina informoval, že je zajištěno prohrnování sněhu u příjezdových komunikací v zimě. Upozornil na stav polomů po vichřicích s dotazem, kdy budou odstraněny, protože hrozí nebezpečí z prodlení.

10/ Jindra Kočka upozornil, že se oproti dřívějšku se prohrnuje pozdě. Povinnost prohrnovat vyplývá ze zákona. K polomům doporučil, aby se pořídil jejich soupis.

11/ Ivan Škrabal upozornil, že poškozené stromy by měla obec z lesa odstraňovat.

12/ Rosťa Cakl informoval, že ohňostroj na Silvestra se připravuje, zda však bude, vyplyne ze sbírky.

13/ Je nutné připravit a předat obci plán akcí, zasahujících do doby nočního klidu, na rok 2018.

14/ Příští schůze se koná 3.2.2018 v 10,00 hodin.

 

 

Zapsal : Martin Vetchý