2.5.2015

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne 2.5.2015

 

Přítomni : pp. Josef Špát, Zdeněk Krejčí, Jan Prokš, Jindra Kočka, Milada Bobková, Ivan Škrabal, Rostislav Cakl,  Martin Vetchý, Luboš Novák, František Tomek, Tomáš Marek, Pavel Chromý, Jiří Řezníček, Pavel Prokš

 

1/ Byla podána obšírná informace o sdružení : je založeno, má přiděleno IČ, registrace proběhla, předsedou je Josef Špát, je vybírán zakládací poplatek.  Proběhlo přijímání dalších členů – kooptace členů výboru.  Kromě dosavadního osadního výboru při obecním úřadu tak nově vznikl  „Spolek Osada Okrouhlík“, IČ 03968863, a jako orgán „Výbor spolku“.  Webové stránky osady má na starosti Jiří Tomek – Jiras.  V létě 12.7.2015 se uskuteční schůze spolku. Na dotaz  Jeniny ohledně vztahu k obci  bylo Tomášem Markem vysvětleno, že spolek bude působit jako nástupce osadního výboru, tedy výbor spolku.  Tyto nové skutečnosti oznámí starostovi obce p. Špát, je nutné zklidnit vztahy a eliminovat různé dezinformace. Výbor spolku tak bude relevantním a nepominutelným partnerem obce a dalších orgánů (právnickou osobou) při všech jednáních a řízeních týkajících se osady. 

2/ Byla vyslovena pochvala Jindrovi Kočkovi za velmi pěkně provedenou úpravu prostorů kolem dolního rybníčka.  

3/ Jirka Řezníček provedl prořezávku hráze Středního Okrouhlíku.    

4/ Úklid veřejných prostranství kolem hospody přislíbila provést Jana Málková.

5/ Plakety k výročí osady budou zhotoveny do konce dubna, 200 ks malých a 200 ks velkých, cena za vyhotovení činí 6.750,- Kč a bude uhrazena z účtu osady (pí. Bobková).  

6/ Borovice na horní hrázi budou zlikvidovány v prosinci 2015.

7/ P. Bobek byl u kontroly ČOV, nemáme k dispozici zápis, je nutné jej vyžádat od obce. Podle vyjádření expertů jsou rozhodující vzorky, a ty jsou podle p. Bobka v pořádku. Podle Jeniny jsou šachty i potrubí v pořádku, jsou použity nejmodernější technologie, nadšachtí bude vymazáváno k zabránění průnikům. 

8/ Luboš Novák upozornil, že kontejnery se plní, současný stav nestačí, je třeba změnit termíny vývozu nebo doplnit další. 

9/ Rosťa sdělil, že má dopravní značku zákaz vjezdu s dodatkovou cedulí, bylo projednáno její umístění. 

9/ Jindra Kočka upozornil na potřebu štěrku na cestu ke studánce od hráze. 

10/ Byla projednána  plánovaná oprava hráze, předseda ji projedná rovněž se starostou, je nutné posoudit i stav horní hráze. Je nutné, aby při projednávání podrobností oprav byl zástupce spolku. 

11/ Byl zpřesněn seznam letních akcí.

 

Zapsal : Martin Vetchý