zápis ze schůze 6.5.2017

 

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  6.5.2017

 

Přítomni : pp. Josef Špát,  Zdeněk Krejčí,  Rostislav Cakl,  Martin Vetchý,  Pavel Prokš, Jiří Řezníček, František Tomek, Jitka Teichmanová, Milada Bobková,  Luboš Novák,  Pavel Chromý, Ivan Škrabal

Omluveni : p. Tomáš Marek, Jan Prokš

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.  

2/ Výbor vyhodnotil brigádu 15.3.2017 jako úspěšnou.  

3/ Úkol přemístit  Osadní řád na hlásnici trvá do příští schůze.   

4/ U pumpy nad studánkou bude vyznačena podmínka pitnosti vody.  

5/ Výbor byl informován, že dárky pro děti na prázdninové akce jsou zčásti zařízeny. Zdeněk Krejčí informoval, že v DKO zhotovují potisk za ceny úměrné nákladu. Do poloviny června je vhodné promyslet, jaké předměty budou použity (nejlépe tužky). Na příští schůzi by členové výboru mohli předložit své návrhy.

6/ Byly podány informace o nákladech na novu pumpu u studánky, která musí být upravena a bude fungovat souběžně s přepadovou trubicí. Detaily se projednají na příští schůzi s ohledem na aktuální stav.

7/ Luboš Novák podal informaci od starosty,  že velkoobjemový odpad bude dne 8.7.2017. Kovový odpad letos obec nezajišťuje. Je zde tedy varianta samostatného zajištění kovového odpadu osadním výborem.

8/ Okrouhlické jaro se uskuteční 3.6.2017 u hospody.

9/ Zdeněk Krejčí upřesnil termíny letních akcí na osadě.

10/ Hospodští a Jenina  nabídli možnost zřízení ruských kuželek u hospody, věc bude projednána se starostou s vyjasněním provozu (hluk, bezpečnost).

11/ Ivan Škrabal upozornil na špatný stav příjezdové silnice, předseda se poptá starosty na možnosti opravy.

12/ Jitka Teichmanová podala informaci o stavu výběru členských poplatků a příspěvků.

13/ Výbor rozhodl, že schůze výboru se bude konat i před veřejnou schůzí, a to 1.7.2017.

14/ Předseda informoval o stavu počtu chatařů, kteří jsou připojeni na kanalizaci v osadě. Výbor projednal postup vůči chatařům připojeným na kanalizaci a neplatícím obci poplatky, který bude uplatněn v součinnosti s obcí.

15/ Příští schůze se koná dne 3.6.2017 v 10,00 hodin.

 

 

Zapsal : Martin Vetchý