zápis ze schůze 7.4 2018

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  7.4.2018

 

Přítomni : pp. Josef Špát,  Zdeněk Krejčí, Martin Vetchý,  Milada Bobková,   Pavel Chromý, Rostislav Cakl, František Tomek, Jindra Kočka, Luboš Novák, Pavel Prokš, Jan Prokš

Omluveni : pp. Tomáš Marek, Jirka Řezníček, Ivan Škrabal

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.  

2/ Byl stanoven termín 21.4. na provedení jarního úklidu osady – čištění, úprava studánek, přemístění trubky na značku, prořezání keřů, atd.

3/ Zdeněk Krejčí a Rosťa Cakl projednají s panem Dvořákem – specialistou na mokřady možnost exkurze např. v květnu 12.5., termín vyhovuje panu Dvořákovi.

4/ Předseda osadního výboru se setkal 15.3.2018 se starostou Čížova a informoval o výsledcích jednání :

 • zastupitelstvo Čížova nebude v řízení o územním plánu nadále prosazovat výstavbu nových rekreačních chat,
 • v otázce užívání veřejné kanalizace budou nově zjištění uživatelé zařazení do výběru stočného od obce,
 • prohrnování sněhu je zajištěno mimo hráze (zde je velký hrb na vozovce),
 • letos bude starosta osobně pozván na veřejnou schůzi,
 • je nutné udržovat pořádek u chat,
 • parkování v lese na pozemcích obce není možné,
 • bude zřízena souběžná cesta za chatami pp. Cakla, Vetchého, Peška, Sobotkové, atd.,
 • pro letošní rok bude snížen počet vydávaných parkovacích karet pro návštěvníky,
 • bude nadále jednáno o úpravě povrchu vozovky na hrázi a stavu hráze,
 • obec bude postupně pokračovat v odstraňování polomů v lesních pozemcích ve vlastnictví obce,
 • obec schválila podpisem starosty nahlášený seznam akcí po 22. hodině,
 • při hospodaření s rybníkem se postupuje podle schváleného předpisu pro tento typ rybníků.

5/ Zdeněk Krejčí seznámil výbor plánem akcí na letošní rok.

6/ Luboš Novák informoval, že odvoz odpadků za zajištěn pro letošní sezónu, upozornil, že do kontejnerů je odkládán nevhodný odpad.

7/ Příští schůze se koná 5.5.2018 v 10,00 hodin.

 

Zapsal : Martin Vetchý