Zápis ze schůze 4.5 2019

zápis ze schůze 4.5 2019

 

Přítomni : pp. Josef Špát, Martin Vetchý, Jindra Kočka,  Jirka Řezníček, Zdeněk Krejčí, Pavel Chromý,  Luboš Novák, Milada Bobková, Jan Prokš, Rostislav Cakl, Jitka Teichmannová, Ivan Škrabal, Pavel Prokš, Tomáš Marek

Host : p.  Eva Humpolíčková

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.   

2/ Předseda vyhodnotil brigádu ze dne 13.4.2019 jako úspěšnou, byly provedeny obvyklé práce při úklidu  hráze, ořezávání křovin, atd.  Účast celkem 11 osob však byla slabá.

3/ Předseda informoval, že jednání s panem starostou se uskuteční v příštím týdnu, předmětem bude ohlášení akcí na rok 2019, cena za odpady (poplatky vodného a stočného), oprava výtluků na cestách, atd.

4/ Výbor konstatoval, že voda u studny teče, je nutné provést jarní rozbor vody. U studánky voda po zimě přestala téct. Byly projednány možnosti úprav ke zlepšení stavu obou zdrojů vody.

5/  Výzvu Zdeňka Krejčího vyvěšenou na hlásnici vyhodnotil předseda jako dobrou. Zdeněk v textu informoval, že jeho zdravotní stav mu velí STOP při organizaci letních akcí. Host schůze paní Eva Humpolíčková uvedla, že je ochotná se zapojit do organizací akcí a navrhla rovněž jejich úpravy s ohledem na změny v zájmech dětí a atraktivnosti i pro další účastníky, které nastaly v dnešní době. Jde zejména o obměny programů stávajících a přidání nových. Eva se dohodla se Zdeňkem na spolupráci.

6/ Dalším předmětem jednání byla příprava voleb výboru spolku, o jejich organizaci se postarají Tomáš Marek a Jitka Teichmannová.  V současné době je celkem 60 členů spolku, seznam k volbě nových členů výboru bude zaslán jednotlivým členům spolku buď mailem, poštou, nebo osobním předáním, hlasování proběhne na veřejné schůzi.

7/ Ivan Škrabal vyzval k účasti na brigádě na kurtech 5.5.2019.

8/ Zdeněk Krejčí představil návrhy na výrobu razítek, samolepek, klíčenek včetně výrobních cen.  Milada Bobková zhodnotila jako dobrý nápad  baťůžky pro děti.

9/ Jindra Kočka  se dotázal na přítomnost kominíků na osadě, je to však otázka individuálních objednávek jednotlivých chatařů. Navrhl rovněž přesunutí popelnic za borovice.

10/ Luboš Novák informoval, že kovový odpad bude 21.6.2019  a objemný odpad 5.7.2019.

11/ Výbor zdůraznil nutnost dodržování osadního řádu při provozování hlučných zařízení (sekačky, pily, atd.) pouze v povolených dnech, případné upozorňující plakáty budou umístěny i mimo hlavní nástěnky.

12/ Příští schůze osadního výboru se koná 1.6.2019 v 10,00 hodin.

 

Zapsal : Martin Vetchý