Vztah mezi osadou Okrouhlík a Spolkem osada Okrouhlík

Koncem roku 2014 byl Osadní výbor informován, že se začíná zpracovávat změna územního plánu, kde může dojít k významnému rozšíření ploch k zastavění.

Z tohoto důvodu považuje za nutné, aby zájmy chatařů hájil i subjekt, který se bude moci vyjadřovat k územnímu plánu. Každý jedinec sice může dát připomínky, ale spolek zastupující pokud možno převážnou většinu majitelů či uživatelů chat bude mít jistě lepší možnost s připomínkami uspět.

Současný osadní výbor volený chataři nemá žádnou právní subjektivitu, tedy nemá možnost chataře platně zastupovat.

Sdružení bude má jedinou možnou formu podle občanského zákoníku, kterou je spolek. Název je stanoven Spolek Osada Okrouhlík.

Aby měl spolek smysl, bylo by dobré, aby v něm bylo co nejvíce chatařů, ať už vlastníků nebo uživatelů.

Spolek jsme koncipovali tak, aby mohl žádat o dotace např. na dětské pořady, sportovní pořady, ale hlavním důvodem je především snaha mít možnost ovlivnit územní řízení, které může mít dopad na nás na všechny.

Proto prosíme o co největší účast, tedy přihlášení za členy.Tato webová prezentace je oficiální informační zdroj Spolku Osada Okrouhlík (IČO 03968863), který byl založen na ustavující členské schůzi v Čížově dne 7.2.2015.

Tato webová prezentace je oficiální informační zdroj Spolku Osada Okrouhlík (IČO 03968863), který byl založen na ustavující členské schůzi v Čížově dne 7.2.2015.

Veřejně dostupné informace najdete zde: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=896931

Výpis z veřejného rejstříku