Zápis ze schůze 6.4 2024

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne 6.4.2024

Přítomni: pp. Miloš Kratochvíl, Andrea Kratochvílová, Martin Vetchý, Jiří Řezníček, Rostislav Cakl, Jitka Teichmannová, Luboš Novák, František Škrabal, Kristýna Svítilová, Max Zbořil, Josef Špát, Milada Bobková

Omluveni: pp. Tomáš Marek, Iva Honsová, Zdeněk Kroupa

Hosté: p. Marcela Pátková

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Miloš Kratochvíl.

2/ Předseda tlumočil výboru informace ze zastupitelstva od Tomáše Marka: 

do 14 dnů se začne napouštět rybník,

smlouvy s obcí ohledně rybníků projedná nejbližší zastupitelstvo.

3/ Předseda vyslovil poděkování Vojtovi Škrdlovi za poskytnutí traktoru a Hozovi Svěrákovi za zajištění bagru při jarní brigádě a všem dalším účastníkům akce.

4/ Předseda informoval, že byla odcizena zákazová dopravní značka u hospody (zákaz vjezdu                                               do jednosměrky), zatím byla osazena náhradní, neboť by mohlo dojít k nebezpečným situacím. Starosta slíbil osazení nových chybějících značek.

    Osadní výbor vyzývá všechny, aby dopravní značky nekradli!

5/ Byl proveden úklid v „Ježkárně“, poděkování všem, kdo se účastnili.

6/ Předseda informoval, že podle kalkulace bude stát osazení nedávno odstraněného poškozeného příčného prahu cca 4.000,- až 5.000,- Kč, částku uhradí obec.

7/ Vybraná částka za kalendáře 2024, celkem 12.250,- Kč bude zaslána na účet spolku.

8/ Rosťa informoval, že dřevo na čarodějnice bude připraveno formou brigády, termín bude včas oznámen.

9/ Kámen „My dětem“ bude umístěn na boční zídku.

10/ Max upozornil na nutnost, aby se na ploše před nástěnkou neparkovalo, technické řešení   se bude hledat.

12/ Rosťa upozornil na nutnost uklizení betonu a klacků po úpravách hráze nejlépe brigádou.

13/ Luboš Novák upozornil, že je nutné obci připomenout úpravu plochy pod kontejnery.

14/ Jitka Teichmannová informovala o stavu účtu a poklady, připomenula úhradu příspěvků.

15/ Jirka Řezníček upozornil, že rozbor vody není zatím proveden.

16/ František Škrabal upozornil na nutnost udržování hladiny vody ze strany obce.

17/ Andrea Kratochvílová upozornila na nutnost výměny poškozených osadních řádů za nové, zajistí Luboš Novák.

18/ Kristýna informovala, že QR kód je v řešení.

19/ Příští schůze se uskuteční v sobotu 4.5.2024 v 11,00 hodin.

 

Zapsal: Martin Vetchý