Zápis ze schůze 1.6 2024

Zápis ze schůze výboru spolku Osada Okrouhlík

 

Přítomni: I.Honsová, J.Teichmannová, J.Špát, R.Cakl, J.Řezníček, F.Škrabal, M.Bobková,                   A.Kratochvílová, M.Kratochvíl, M.Zbořil, T.Marek, L.Novák

Omluveni: K.Svítilová, M.Vetchý, Z.Kroupa

 

Program schůze:

 

1. Byly aktualizovány webové stránky.  Díky J.Řezníčkovi a M.Zbořilovi.

 

2. Brigáda na posečení hráze a vyčištění celého kamenného koryta hráze úspěšně proběhla,

    díky zúčastněným. Výbor spolku děkuje děvčatům Pavelcovým za údržbu živého plotu.

 

3. Příprava na opětovné položení příčného prahu, tyče i pryžové segmenty zajištěny, chybí šrouby.

    Termín instalace bude včas oznámen, aby se pokud možno i omezil provoz vozidel.

 

4. Rozbor vody Marhanovy studánky dopadl dobře, voda je pitná.

 

5. Kámen „My dětem“ je připraven ke konečnému usazení. Montáž zajistí M.Kratochvíl.

 

6. Dopravní značky, náhrada za odcizené, jsou už k dispozici na obci, montáž zajistí osadníci.

 

7. Akce čištění hráze Horního Okrouhlíku. Je třeba vyjasnit, kam s odstraněnými dřevinami a určit

    termín.

 

8.  K podepsání smlouvy (pronájem rybníka) s obcí Čížov by mělo dojít na schůzi zastupitelstva

     obce.

 

9. Veřejná schůze spolku proběhne 7.7.2024, zástupce obce Čížov byl přizván k účasti.

 

10. Vyzýváme členy spolku k zaplacení členského příspěvku 200 Kč za letošní rok. 

       č.účtu: 2500884593 / 2010  var. symbol č. chaty

       Pro příští rok navrhuje výbor zvýšení členského příspěvku na 300 Kč. Návrh bude projednán na

       veřejné schůzi.

 

11. Připravit se na odvoz kovového odpadu, proběhne o víkendu 22. - 23.6. 2024.

      Informace budou včas, na osadní hlásnici.

 

12. Aby se neztrácely fotky z akcí v minulosti dané na webové stránky, navrhla I. Honsová ukládat   

      je na Rajče. Kdo bude mít přístup pro úpravy a vkládání do souboru, bude jasně určeno.

 

13. Akce „Výroba keramiky“ vedené I.Honsovou se uskuteční před hospodou 11.8.2024, v případě

      nepříznivého počasí slíbeno provést v hospodě. Proto by bylo předem vhodné zjistit přibližný

      počet účastníků tohoto workshopu.

 

14. Lampionový průvod na zahájení prázdnin bude uskutečněn 29.6. 2024, organizace I.Honsová,

      bližší informace budou včas sděleny na osadní hlásnici.

 

15. Plakáty na veř. schůzi, lampion. průvod, kov. odpad, sportovní den, karneval a táborák budou

      vyvěšeny na osadní hlásnici. Díky za zajištění patří Laďce Manové.

 

16. Příští schůze výboru 6.7.2024 v 10.00

 

    Okrouhlík   2.6.2024                                                                    Zapsal: Luboš Novák