zápis ze schůze září 2022

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne 1.10.2022
Přítomni : pp. Josef Špát, Martin Vetchý, Jiří Řezníček, Rostislav Cakl, Miloš Kratochvíl,
Pavel Prokš, Tomáš Marek, Luboš Novák, Iva Honsová
Omluveni : p. Zdeněk Krejčí, Eva Humpolíčková, Jitka Teichmannová, Jan Prokš
1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.
2/ Předseda upozornil na nutnost doplnění chybějících zápisů ze schůzí.
3/ Bylo dohodnuto, že brigáda na hrázi se uskuteční po vegetačním termínu v sobotu
22.10.2022 v 9,00 hodin.
4/Zdeněk Krejčí již ze zdravotních důvodů nemůže vykonávat práce na organizaci části
letního programu na Okrouhlíku. Této práce se ujmou Max, Kika, Iva Honsová a Eva
Humpolíčková, Zdeněk jim předá materiály pro organizaci akcí ještě od Patrika. Tato
čtveřice se sejde a dohodnou podrobnosti. U Zdeňka jsou uloženy originály kreseb a plakátů i
digitální staré fotografie má i Luboš Novák. Od plánovaného programu je nutné oddělit akce,
které organizuje někdo jiný (např. sportovní): Iva Honsová navrhla vydat kresby a plakáty
např. jako kalendář nebo publikaci.
5/ Luboš Novák upozornil, že retardér u hospody je ve špatném stavu, je nutná oprava a je
potřeba tlumočit požadavek na opravu obci. Dále rigol u louky (zastávky) zmizel, před zimou
je nutné jej obnovit. I tento požadavek je nutné tlumočit obci, stejně jako zajištění zimního
posypu a opravu vyvrácené značky u silnice na druhé straně rybníka.
6/ Rosťa Cakl informoval, že v příštím roce již nebude organizovat táborák, neboť není a
nebude dřevo, navíc zde byla nespokojenost některých osob, je třeba najít nového
organizátora.
7/ Volby nového výboru spolku (osadního výboru) z okruhu členů spolku se uskuteční
v květnu 2023, je nutné je připravit.
8/ Miloš Kratochvíl upozornil na nutnost údržby a opravy přístřešku na popelnice, osadní
hlásnice a vitríny.
9/ Iva Honsová upozornila na nutnost zajistit muziku pro akce v budoucnu.
10/ Příští schůze se uskuteční v sobotu 5.11.2022 v 10,00 hodin.
Zapsal : Martin VetchýCmd1V