zápis ze schůze 5.11 2022

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne 5.11.2022
Přítomni : pp. Josef Špát, Martin Vetchý, Jiří Řezníček, Rostislav Cakl, Miloš Kratochvíl,
Pavel Prokš, Tomáš Marek, Luboš Novák, Iva Honsová, Jindra Kočka, Eva Humpolíčková,
Jitka Teichmannová, Milada Bobková
Hosté : Kika, Max
Omluveni : p. Zdeněk Kroupa, Jan Prokš
1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.
2/ Jindra Kočka vysvětlil své postoje k vývoji na osadě, zejména s ohledem na pronájem
chaty a oznámil, že vystupuje z výboru a spolku. Předseda požádal Jindru, aby si vše ještě
promyslel a své kroky zvážil.
3/ Čtveřice osadníků na organizaci akcí na Okrouhlíku (namísto Zděňka Krejčího), tedy Max,
Kika, Iva Honsová a Eva Humpolíčková, sdělila, že plán akcí na sezónu zůstává v zásadě
stejný, vždy každou akci bude mít na starost jeden z nich (např. Iva Honsová zahajovací a
zakončovací lampionový průvod, Max s Kikou překážkový závod, Eva Humpolíčková
karneval). Plakáty od Zdeňka Krejčího přiveze Rosťa, až to bude možné.
4/ Rosťa Cakl potvrdil, že v příštím roce již nebude organizovat táborák. Iva Honsová
opětovně nabídla možnost obstarat dřevo, což bylo dobře přijato. Rosťa poté nabídl
konzultace a spolupráci při organizaci táboráku, které se nabídl ujmout Miloš Kratochvíl.
5/ Při kontrole úkolů bylo konstatováno, že
- oprava studánky – úkol trvá, není klíč
- oprava zvoničky – Ťup už na tom maká
- Mikuláš se uskuteční dne 10.12.2022 (Max).
6/ K volbám nového výboru spolku (osadního výboru) - v 1.pololetí návrhy do urny
v hospodě, na veřejné schůzi proběhne volba.
7/ Eva Humpolíčková podala informaci ke kalendáři osady, bude k dispozici v prosinci 2022.
8/ Obec by měla zajistit odvoz demontovaného zábradlí z hráze.
9/ Rosťa a Ferik očistili výpusť z rybníka, voda již vytéká.
10/ Na Silvestra bude ohňostroj, na hlásnici bude včas informace.
11/ Luboš Novák upozornil na nutnost režimu odpadů, byl tam i menší požár, na problémy je
nutné Luboše upozornit.
12/ Iva Honsová informovala o detailech zahajovací akce.
13/ Jitka Teichmannová informovala o stavu účtu a poklady.
14/ Příští schůze se uskuteční v sobotu 3.12.2022 v 10,00 hodin.
Zapsal : Martin Vetchý