Zápis ze schůze 3

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  3.12.2022

Přítomni : pp. Josef Špát,  Martin Vetchý,  Jiří Řezníček,  Rostislav Cakl,  Pavel Prokš,  Luboš Novák, Iva Honsová, Milada Bobková

Hosté : pp. Petr Laška, Max

Omluveni : pp. Miloš Kratochvíl, Eva Humpolíčková, Jan Prokš, Jitka Teichmannová

Neomluveni : pp. Zdeněk Kroupa, Tomáš Marek

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát. 

2/ Dárky a předměty pro děti zajišťuje Luboš Novák, kalendář je již k vyzvednutí.

3/ Oprava zvoničky byla přesunuta na jaro.

4/ Iva Honsová připomněla, aby zvonička nebyla jen dekorační, ale i funkční např. pro svolávání dětí na jejich akce. Dále informovala, že zimní program pro děti bude aktualizován podle počasí.

5/ Luboš Novák připomněl nutnost úpravy příkopu u příjezdové komunikace na osadu v zimě.

6/ Rosťa Cakl připomněl i plochu na popelnice, jejíž úpravu obec nestihla.

7/ Příští schůze se uskuteční v sobotu  4.2.2023 v 10,00 hodin.

 

Zapsal : Martin Vetchý