Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  2.10.2021

 

Přítomni : pp. Josef Špát,  Martin Vetchý,  Jiří Řezníček,  Rostislav Cakl, Miloš Kratochvíl,  Pavel Prokš,  Zdeněk Kroupa, Tomáš Marek, Jitka Teichmannová

Omluveni : pp. Eva Humpolíčková, Jindra Kočka

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.  

2/ Tráva na objezdu není posekána, ale již nemá cenu ji sekat. Je však nutné prohrábnout příkopy při brigádě, která se uskuteční dne 9.10.2021 v 9,00 hodin. Bude proveden i úklid posekané trávy na hrázi.

3/ Bude potřebné, aby Luboš Novák změřil plochu pro popelnice, její úpravu zajistí obec.

4/ Předseda informovat, že z jednání s ředitelkou ŘSD vyplynulo, že úpravy plánu obchvatu I/38 již nejsou možné, trasa a navržený stav jsou definitivní.

5/ Ohledně nových bazénových schůdků (žebříku) do vody prověří Miloš Kratochvíl možnost kvalitního provedení z nerezu, opravu uhradí obec.

6/ Osadní výbor vyslovil nesouhlas s případnou změnou územního plánu osady (případnými novými stavebními parcelami) – hlasování : devět proti změně, nikdo pro.

7/ Jitka Teichmannová informovala, že tři členové dosud neuhradili roční příspěvek.

8/ Tomáš Marek informoval, že požádá o zřízení retardérů u „Zeleniny“.

9/ Jitka Teichmannová informovala, že horní studánka je v pořádku.

7/ Příští schůze se koná v sobotu 6.11.2021 v 10,00 hodin.

 

 

Zapsal : Martin Vetchý