Zápis

Zápis z osadního výboru

3.9.2022

 

Přítomní: Řez, Pepa, Včelínka, Miládka, Miloš, Fous, Rostíček, Luboš, Kendys a já.

Omluveni: Eva , Martin

 

JH: Marcelka, Andrea Bobaj

 

Byly vyměněny schody do vody. Staré schody nechť odveze kdokoli.

Děkujeme Rosťičkovi a Milošovi za vysekání nad hrází a taky těm, kteří si tam přišli zahrabat.

Tomáš má poslat Eko Jitce účty a šerifovi chybějící zápisy.

Zmizela značka za hrází.

Bude brigáda na úpravu hráze následovaná pálením větví z vyřezávky a pečením brambor. Když nebudou brambory, tak šup s tím do kontejneru. 

Ťup přislíbil opravu zvoničky,

Budou volby do osadního výboru v r. 2023, tedy je na příštích jednáních výbor musí připravit.  Výbor vyzývá členy spolku k návrhům na členy výboru. Způsob a termíny návrhů a voleb bude včas zveřejněn.

Bobaj informoval zevrubně o čističce pro Okrouhlík s tím, že je povoleno provozování do 31.8.2025. Přítomní konstatovali, že na bezproblémové fingování čističky má podstatný vliv řádná starost Bobaje.

Všechny akce v létě proběhli dobře, šerif děkuje těm, kteří je zajišťovali.

Rostíček hovořil telefonicky se Zdeňkem, který kvůli zdravotním problémům nebude moci pokračovat v dlouholeté práci pro osadu a chce někomu předat materiály, které má (zejména od Boha Lašky, aby je měla osada k dispozici pro další použití. Výbor zkusí najít někoho mladého a perspektivního, kterému bychom to hodili na krk. 

Rosťa a Miloš zkusí vymyslet, co se studánkou, která teče tam, kde nemá.

Luboš připomíná, že lidi do odpadů hází, co tam nemá být a vyzývá, aby to nedělali.

Kačer brání sekání průchodu k přepadu a bude vyzván, aby to nedělal.

Jitka připomíná, že musíme vymyslet, jaké propagační materiály budeme mít na rok 2023, zejména jako ceny pro děti při soutěžích v létě.

 

Zapsal:

Tomáš Marek