Veřejná schůze 10.7.2022

Zápis z členské schůze Spolku Osada Okrouhlík,IČ: 03968863, 

Konané dne 10.7.2022, u Hospody u Billa, Čížov č. ev. 1 

Dle pozvánky zaslané osadním výborem
Přítomní: dle přílohy – seznamu účastníků členské schůze (příloha č. 1 zápisu) 

Předseda osadního výboru zahájil schůzi, přivítal chataře, pana starostu a informoval o programu schůze. 

Program: 

1. Zpráva o činnosti osadního výboru 

Výbor se scházel jako obvykle každou první sobotu v měsíci s výjimkou přerušení v době kovidu nebo z důvodu nedostatečné účasti. Výbor zorganizoval (a většinou i provedl) brigády na hrázích, stříhání keřů, sekání trávy, sbírání odpadků. Proběhla železná neděle hrazená spolkem. Předseda poděkoval za opakované sekání trávy na hrázi Rosťovi a Milošovi. Výbor dále odsouhlasil akce na prázdniny, ze kterých doposud proběhl sportovní den zorganizovaný Kikou, Maxem, Milošem a Andreou. 

2. Zpráva o hospodaření za rok 2021 

Ekonomka spolku Jitka Teichmannová přednesla zprávu o hospodaření. Zpráva byla schválena 100% hlasů přítomných (zpráva je součástí zápisu jako příloha). 

3. Zpráva o čističce 

Luboš Bobek přednesl zprávu o čističce odpadních vod pro Okrouhlík. Jedná se o kořenovou čističku se 3 mi poli, kde jsou vody čištěny kořenovým systémem rákosu obecného a orobince. Provozní řád je na obci Čížov. Povolení k nakládání vydal Magistrát města Jihlavy, kontrolu provádí Krajská hygienická stanice, a to minimálně 1x za 3 měsíce. Provoz je povolen do 31.8.2025. Na městě měli uvést, že Ing. Jan Prokš o čističce šíří, že se neosvědčila. Přítomný Ing. Jan Prokš sdělil, že nic takového nikdy neřekl a říkat nebude, protože čističku projektoval a musel by být padlý na hlavu, kdyby pomlouval své vlastní dílo. 

4. Starosta Čížova pan Moravec se nejprve věnoval odpovědím na dotazy:

Poškozené cesty: budou opraveny do konce léta, vše je již objednáno. Na hrázi u borovic se opravovat nebude, protože borovice trhají asfalt a kdo říká, že ne, je pokrytec. 

a) Výtluky vzadu za hrází: zatím s prováděcí firmou neřešili, pokusí se zahrnout to do opravy. 

b) Značka sražená za hrází (patrně při těžbě dřeva): starosta má poznačeno, bude řešit. 

c) 3 ks žebříků v rybníku – výbor mu zaslal cenovou nabídku, se kterou nebyl spokojen, tedy zadal jinou, se kterou je spokojen a firma provede opravu žebříků včetně zábradlí do konce července 

4.d)  Rybářské povolenky – zastupitelstvo z důvodu opakovaných komplikací a pytlačení rozhodlo o uzavření sportovního revíru, revír byl zrušen jak na Ministerstvu životního prostředí, tak na Kraji. Rybníky nyní jsou jako soukromý revír, kde povolenky jsou pouze celoroční, pouze pro obyvatele obce Čížov nebo pro osadníky, přičemž pro osadníky bude vydána nejvýše jedna povolenka na chatu. 

5.e)  Proč nedostali Prokšovi trvalý pobyt? Starosta vyzval, aby věc řešili na obecním úřadě. Ferik přečetl znění zákona, podle kterého obec musí zapsat trvalý pobyt občanovi, který doloží buď vlastnictví k chatě nebo doloží písemný souhlas majitele nemovitosti v k.ú. Čížov spolu s dokladem o vlastnictví tohoto majitele. Dále uvedl, že neví proč se starosta chová k 80 ti letým občanům, tak že jim pobyt odmítne zapsat, pozve je na úřad za 14 dnů, kdy tam poté není a místostarosta odmítne o věci jednat 

s tím, že je k tomu kompetentní pouze starosta.
Starosta uvedl, že požádali o stanovisko Ministerstvo vnitra, které doposud neobdrželi. Obec jej obdrží v řádu dnů a podle tohoto stanoviska se bude obec nadále chovat. 

6.f)  Jak se zachovat, když chci připojit na kanalizaci a vlastník pozemku nedá souhlas? Obec nemůže řešit nedostatek souhlasu majitele pozemku s vedením kanalizace. Obec nemá právo určit majiteli pozemku, že musí souhlasit s věcným břemenem. Nicméně takové chování považuje za sobecké, když kanalizace není zásadním omezením pro toho, přes koho jde.

7.g)  Jak je to s pronájmem rybníka : Výbor přestal jednat o pronájmu rybníka. Oponoval T. Marek, který uvedl, že se jedná asi o nedorozumění: Spolek se dotázal, zda má připravit návrh smlouvy a obec sdělila, že návrh připraví obec a od té doby Výbor čeká na návrh smlouvy. Dohodli se, že si vše vyjasní. 

Dále starosta vedl, že obec 

-  udržuje 1900 m komunikace v obci a 2.900 m komunikace na Okrouhlíku. 

-  Udržuje zeleň 9.000 m2 v obci a 12.300 m2 na Okrouhlíku, poděkoval těm 

osadníkům, kteří udržují zeleň na Okrouhlíku

-  Odvoz komunálního odpadu z Okrouhlíku činí 1/3 veškerých komunálních odpadů 

Dále starosta uvedl: 

-  Dokud byl na Okrouhlíku les, ztrácelo se dřevo ze skládek 

-  Na Okrouhlíku se pytlačí a je pokrytecké zamlčovat, kdo tak činí 

-  Vyzval, aby osadníci neotevírali oplocenky kvůli parkování 

-  Potíže se srnkami vně oplocenek jsou z důvodu přemnožení srnek, když jich má být 20 

ks a je jich 200 ks. Zapsal: Tomáš Marek 

Předseda: Josef Špát