Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne 5.3.2022

Přítomní: Řezníček, Calk, Prokš, Kratochvíl, Bobková, Novák, Kratochvílová. Marek 

Pepa Sup Zeman zemřel 3.3.2022. Minuta ticha. Věnec na pohřeb zajistí Tom.

Zvonice spadla, je nutné opravit, Jirka Spilka prý by mohl. Rosťa schová zvony, aby je někdo neukrad.

Brigáda na spodní hráz bude 19.3.2022 v 9 hod. 

Cesty jsou rozbité, je potřeba požádat  starostu, aby je obec opravila. Obec přislíbila opravu cest po dokončení vodovodu, což už je.   

Žebříky do vody je třeba udělat nové, ty současné jsou nebezpečné.  Kratochvíl pošle cenovou nabídku šerifovi, abychom to mohli probrat s obcí. 

 Dlažby pod kontejnery by též byly potřebné.  Ferik by měl zaslal cenovou nabídku šerifovi, aby to mohl projednat s obcí.  

 

Zapsal: Tom