Osadníci – mládí vpřed a staří na svá místa!

 

Nejsem veliký, jsem spíš široký – nejsem švihák z lázní,

nejsem laskavý, jsem spíš prskavý – a mám problémy s kázní.

Ale  snad nejsem poblblík, když mám rád Okrouhlík, žijí tam lidé krásní,

rádi zpívají, pak se řehtají, netrpí žádnou bázní.

 

Všechny síly patří osadě, osada je krása – to je nasnadě,

naše síly patří osadě, osada je krása – to je nasnadě.

I moje síly patří osadě – Okrouhlík je láska, to je nasnadě!

 

Tak nebuď odpadlík, měj rád Okrouhlík, žijí tam lidé krásní,

jsou vždy laskaví, silně mlaskaví – a v postelích vždy rázní.

Tak nebuď odpadlík, měj rád Okrouhlík, žijí tam lidé krásní,

rádi mlsají, občas bumbají, pak maj otoky dásní.

 

Všechny síly patří osadě, osada je krása – to je nasnadě,

naše síly patří osadě, osada je krása – to je nasnadě.

I tvoje síly patří osadě – Okrouhlík je láska, to je nasnadě!