5.5. 2012

pis ze schůze osadního výboru ze dne 5.5.2012

Přítomni: P.Chromý, J.Špát, Z.Krejčí, J.Prokš, P.Prokš, R.Cakl, F.Tomek, T.Marek, J.Málková, J.Řezníček

Omluven: M.Vetchý

Program schůze:

1.Po dlouhé odmlce vyšla na internetových stránkách osady Okrouhlík STOPA- nový zpravodaj o dění na Okrouhlíku.Za to je třeba obzvláště poděkovat Janě Málkové ml., která se tohoto nelehkého úkolu velice  úspěšně ujala. Časopis je k nahlédnutí i v hospodě U Billa.

2.Policie ČR monitoruje dění na osadě. Upozorňujeme osadníky, že bude probíhat během letní sezóny kontrola povolení vjezdu a správného parkování v osaděa dále i měření rychlosti, protože některá auta , ne jen ta cizí, jezdí po osadě velice rychle a tím nebezpečně pro všechny osadníky a hlavně děti.

3.Svod z okapů na dešťovou vodunesmí být připojen na osadní kanalizaci zakončenou čističkou. Tato voda musí být odváděna do ostatních vodotečí př. kanalizace na dešťovou vodu vybudovanou v centru osady kolem hospody.  Strouhy kolem komunikacíby měli osadníci čistit sami a příjezdy k chatám, kde bývala strouha, by měly být vodě propustné.

4.Cedule o zákazu koupání psů a jejich vodění po plážibyly umístěny kolem rybníka.

5. Kontejner na biologický odpadbude umístěn vedle přístřešku na kontejnery.

6. Znovu upozorňujeme na pás 3m kolem rybníkamusí být přístupný  – viz zápis z 7.4.2012.

7.Poděkovánípatří P.Škodovi za  zlikvidování nebezpečného stromu hned vedle komunikace, kde většina z nás jezdí . Profesionálové si za celý týden na něj netroufli (nebo neměli čas).

8. Znovu apelujeme na odklizení větví z hráze Středního Okrouhlíku, které byly uřezány proto, aby si řidiči kamionů jezdící pro dřevo nepoškrábali lak na karoserii. Ani tráva nemůže být posekána.

9.Většina osadníků si stěžuje na hluk, který vychází z motodromu ve Vílanci. K tomu ale přibyl další zdroj na tankodromu, kde jezdí nějaký soutěžní automobil. 

10.Další poděkovánípatří laskavému osadníku Mílovi Ofíkovi za opravu zábradlí u Marhanovy studánky.

11.Oprava  a zkrášlení této zmíněné studánky bude dále pokračovat.

12.Folklorní festivalna Okrouhlíku nebude.

13.Cyklotúr– cíl Prameny Dyje – 35 km – přes Panenskou Rosičku a kolem Větrníků u Pavlova. Bude letos větší účast ?

Okrouhlík 6.5.2012                                                                             za osadní výbor

                                                                                                          Luboš Novák